DISCLAIMER Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.zeteenstaptegenkanker.nl. Deze site is eigendom van Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website

De stichting Zet Een Stap Tegen Kanker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het evenement Zet Een Stap Tegen Kanker. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Copyright

Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker. Zet Een Stap Tegen Kanker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 

Wijzigingen

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze disclaimer nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via zwolle@zeteenstaptegenkanker.nl

 

Update

Deze disclaimer werd laatst geactualiseerd in maart 2022.

 

stichting Zet Een Stap Tegen Kanker

zwolle@zeteenstaptegenkanker.nl

 

Bank: NL57 BUNQ 206 573 62 59

KvK Zwolle: 84206551

RSIN : 863131955

 

Deze website is met veel liefde gemaakt door zwietart.nl