Naam van de instelling:

Stichting Zet Een Stap Tegen Kanker

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):

863131955

 

KVK:

84206551

 

Bank:

NL57 BUNQ 206 573 62 59

 

Contactgegevens:

Bergkloosterweg 4-1, 8034PM Zwolle

Tel: 0653985955

E-mail: Zwolle@zeteenstaptegenkanker.nl

 

Doelstelling:

Het (financieel) ondersteunen van het onderzoek tegen kanker en het (financieel) ondersteunen van initiatieven en instellingen in de omgeving Zwolle die zich inzetten voor de strijd tegen kanker, de nasleep van kanker en ondersteuning bieden aan personen met kanker en hun naasten. De stichting heeft geen winstoogmerk én beoogt het algemeen nut.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het organiseren van evenementen in de omgeving Zwolle.

 

De opbrengsten van het evenement Zet Een Stap Tegen Kanker worden na elke editie verdeeld over drie Zwolse goede doelen-stichtingen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker, de nasleep van kanker en ondersteuning bieden aan personen met kanker en hun naasten.

 

Per editie zullen de gekozen goede doelen-stichtingen via de website bekend worden gemaakt.

 

De opbrengsten van het evenement Zet Een Stap Tegen Kanker 2022 worden verdeeld over drie Zwolse stichtingen t.w. IntermeZZo, Tobias Sybesma Foundation en Monicares Foundation, volgende edities kunnen ook andere doelen worden toegevoegd of vallen af.

 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.

 

Functies en namen bestuurders:

Voorzitter - Robert Immink

Secretaris - Bertil Kok

Penningmeester - Tom Dokter

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting doet haar werkzaamheden vrijwillig en ontvangt geen enkele vergoeding, in welke vorm dan ook. Ook heeft de stichting geen personeel in dienst.

 

Verslag van uitgeoefende activiteite:

Van de bestuursvergaderingen worden verslagen gemaakt, indien gewenst kunnen deze worden gedeeld.

 

Financiële verantwoording:

De stichting is opgericht in het lopende boekjaar 2021.  De financiële verantwoording zal jaarlijks na afloop van het boekjaar binnen de wettelijke gestelde termijn beschikbaar worden gesteld via de website. Klik hier voor de Jaarrekening 2021

stichting Zet Een Stap Tegen Kanker

zwolle@zeteenstaptegenkanker.nl

 

Bank: NL57 BUNQ 206 573 62 59

KvK Zwolle: 84206551

RSIN : 863131955

 

Deze website is met veel liefde gemaakt door zwietart.nl